Vardagslydnad 2

Tillsammans du & jag!

En kompletteringskurs som innehåller olika övningar för att skapa ännu bättre kontakt och förståelse mellan dig & din hund. Verktyg att skapa en teamkänsla där din hund följer dig istället för tvärtom. Kursen individanpassas givetvis. 

Vi fördjupar oss i:

- Inlärning & hundspråk
- Belöningar & lekutveckling 
- Kontakt & följsamhet                                                            - Inkallning                                                                              - Passivitet 


Pris: 1700 kr
Deltagare: 6 st. 
Plats: Björnlunda Ekeby Udde

Nästa kursstart
Datum: Söndagar 2/2, 9/2, 23/2, 1/3 samt 8/3  Full!
Kl: 10-12