Unik fortbildning för yrkesverksamma inom olika hundyrken!

Du som möter/hanterar hundar med beteendeproblem vet du att hundar som varit utsatta för misshandel, övergrepp av olika slag, och andra chockartade upplevelser, kan utveckla posttraumatiskt stressymptom, PTSD?   

⦁ En helhetssyn på hundperspektivet
⦁ PTSD och traumabearbetning hos hund

Caroline Alupo föreläser om ämnet hon tagit sin magisterexamen i posttraumatiskt stressymptom hos hund. Under dagarna varvas teori med praktik. Som deltagare kommer du att lära dig hur PTSD definieras hos hund, hur diagnosen ställs och hur dessa hundar bör hanteras och behandlas.

Dag 1: Det holistiska hundperspektivet - en helhetssyn på hundars känsloliv och beteenden , vi grottar ner oss i hur psykisk och fysisk välfärd hänger samman och interagerar samt hur vi påverkar våra hundar i det lilla och det stora. 

Dag 2: PTSD hos hund - diagnosen definieras, prognosredskap och behandlingsmetoder ges, en dag som fyller på din hundpsykologiska verktygslåda. 

Dag 3: Reella fall - vi utreder och praktiserar det vi lärt oss under dag 1 och 2 genom att jobba med 3 riktiga fall. 

Caroline Alupo är hundinstruktör, hundpsykolog och etolog med gedigen yrkeserfarenhet, spetskompetensen ligger i aggression och rädsla i allmänhet, PTSD hos hund i synnerhet. Hon är känd från tv-inslag, samt från tidningen Härliga Hund, Sveriges Radio P4 Kronobergs hundpsykolog, viceordförande i Sveriges Hundföretagare med mera. Uppskattad föreläsare och skribent som löser beteende-fallen de flesta gett upp på. 

Datum: Fre-sön 30/11-2/12 kl. 10-17
Plats: Trofasthund i Björnlunda, Sörmland
Deltagare: 15 st.
Pris: 4500 kr. inkl. fika
Krav: Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma. 

Anmälan: Är bindande och sker till info@trofasthund.se Ange dina fullständiga uppgifter namn/företagsnamn, adress, mobilnummer och mailadress. Först till kvarn gäller. Välkomna!